Komplett system

Eye Coach padel

Förbättra ditt spel överlag genom att träffa rent oftare; precis som proffsen!

Snabbt resultat!

Ökar antal rena träffar

KÖP

Highlights

Montera din Eye Coach

Träningsprogram: Eye Coach övningar steg för steg

Övningarna delas upp i svårighetsgrad där step 1 är lättast. Börja med step 1-övningar och gå vidare till nästa steg när du känner att dina träffar är rena slag. Var alltid försiktig när du slår på bollen. Behåll ditt fokus hela tiden! Gör 5-10 repetitioner. Gå tillbaka till tidigare övningar om du inte känner till 100% trygg i dina slag. Var alltid med små barn när de tränar med Eye Coach. Lycka till!

Step 1 forehand drill for beginners

Step 1 backhand drill for beginners

Step 2 forehand drill for players done with step 1 drills

Step 2 backhand drill for players done with step 1 drills

Step 2 forehand drill 6 count for players done with step 1 drills

Step 3 backhand drill 3 count for players done with step 2 drills

Step 3 forehand drill 3 count + ball. For players done with step 2 drills.

Step 3 backhand drill 3 count + ball. For players done with step 2 drills.